Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inschrijfformulier Bootcamp Bachata LDM HAARLEM

Betaling*
Cursist verklaart bovenstaande naar waarheid ingevuld te hebben en verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Hartelijk dank voor je inschrijving. Je ontvangt van ons uiterlijk een week voor aanvang een bevestiging.

Betaling

€50 pp Koppel/2 Bootcamps

€36 pp Individueel/Losse


Volgens de algemene voorwaarde uiterlijk binnen 7 dagen na inschrijving d.m.v een overschrijving t.n.v

Latin Dance Makelaar op

NL37 ABNA 0405 2763 70

o.v.v naam, Telefoonnummer, Bootcamp datum

Tijden

19:00 registratie

19:15 - 20:15 deel1

20:15 - 20:30 pauze

20:30 - 21:30 deel 2

21:30 - 21.45 pauze

21:45 - 22:45 deel 3

Locatie

Reinalda Paviljoen

Reinaldapad 10

2033 SX Haarlem

Algemene Voorwaarden